+45 40 767 444
BY LÆSØ SALTCARE

Retur- og bytteservice

Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale i ubrugt og mangelfri stand, og med henvisning til faktura. Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 10% af fakturaværdien. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i originalemballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet afhjælpning eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den ombyttede genstand hos sælger.

 

Fortrydelsesret

For så vidt angår salg til danske forbrugere gælder der for den danske forbruger en fortrydelsesret på 14 dage gældende fra den dag, hvor forbrugeren modtager varen eller den første af flere vareleveringer. Det er en betingelse, at den pågældende vare kan tilbageleveres i ubrugt og ubrudt emballage samt mangelfri stand. Køber skal fremsende det solgte til sælger for købers egen regning og risiko.